Category: EtC

0

제 1회 뤼미에르 영상전 DVD

런 닝 타 임 : 180분컬         러 : 컬러 및 흑/백——————-제         작 : A 31 J.Ha film표지디자인 : 정미혜, 하종민출   시   일 :...

0

단편 MATCH DVD

감      독 : 하종민런닝타임 : 3′ 27”컬      러 : 흑/백——————-제      작 : A 31 J.Ha film출 시 일  : 2006년 4월D  I S C : 1장지역번호 :...